அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, March 10, 2016

தமக்குத் தாமே கொடுமையிழைத்துக் கொள்ளும் இறை நிராகரிப்பாளன்!

       தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் - 98

  இவ்வுலக வாழ்வில் (நிராகரிப்பவர்களாகிய) அவர்கள் செலவழிப்பது ஒரு காற்றுக்கு ஒப்பாகும். அது (மிகவும்) குளிர்ந்து (பனிப்புயலாக மாறி) தமக்குத் தாமே தீங்கிழைத்துக் கொண்ட அக்கூட்டத்தாரின் (வயல்களிலுள்ள) விளைச்சலில்பட்டு அதை அழித்து விடுகிறது - அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுமை செய்யவில்லை. அவர்கள் தமக்குத் தாமே கொடுமையிழைத்துக் கொள்கிறார்கள்.

(அல்குர்ஆன்: 3:117)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.