அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, March 09, 2016

உரிமையாளனின் உரிமையில் தலையிட யாருக்கு உரிமை இருக்கிறது?

    தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் - 97

    வானங்களிலும், பூமியிலும் உள்ளவையெல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கே உரியவை. தான் நாடியவர்களை அவன் மன்னிக்கின்றான். இன்னும் தான் நாடியவர்களை வேதனைப்படுத்தவும் செய்கின்றான் - அல்லாஹ் மிகவும் மன்னிப்பவன், பெருங்கருணையாளன்.

(அல்குர்ஆன்: 3:129)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.