அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, March 04, 2016

வழிகெட்ட இயக்கங்களை விமர்சிப்பது புறம்பேசுதல் ஆகுமா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.