அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, March 05, 2016

கொள்கையில் உறுதி

உரை: மௌலவி முர்ஷித் அப்பாஸி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.