அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, March 03, 2016

சொர்க்கவாசி என்று நற்செய்தி கூறப்பட்டவர்கள் -1

           தினம் ஒரு ஹதீஸ் - 91


அபூபக்ர் சொர்க்கத்தில் இருப்பார், 
 உமர் சொர்க்கத்தில் இருப்பார்,    
 உஸ்மான் சொர்க்கத்தில் இருப்பார், 
 அலீ சொர்க்கத்தில் இருப்பார், 
 தல்ஹா சொர்க்கத்தில் இருப்பார்,
 ஸுபைர் சொர்க்கத்தில் இருப்பார்,
 அப்துர்ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் சொர்க்கத்தில் இருப்பார், 
 ஸஅத் பின் அபீவக்காஸ் சொர்க்கத்தில் இருப்பார், 
 ஸயீத் பின் ஸைத் சொர்க்கத்தில் இருப்பார், 
 அபூஉபைதா பின் அல்ஜர்ராஹ் சொர்க்கத்தில் இருப்பார்” 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர் : அப்துர்ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி)

நூல்: திர்மிதீ 3747


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.