அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, February 17, 2016

தனக்காக பிறர் எழுந்து நிற்க வேண்டுமென்று விரும்பினால்…?

         தினம் ஒரு ஹதீஸ்-76    இப்னு ஸுபைர் (ரலி), இப்னு ஆமிர் (ரலி) இருக்குமிடத்திற்கு முஆவியா (ரலி) அவர்கள் வரும் போது, இப்னு ஸுபைர் (ரலி) அவர்கள் உட்கார்ந்திருக்க, இப்னு ஆமிர் (ரலி) அவர்களோ எழுந்து நின்றார்கள். உடனே முஆவியா (ரலி) அவர்கள், எழுந்து நின்ற இப்னு ஆமிர் (ரலி) அவர்களை நோக்கி ‘உட்காருங்கள்! ‘நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “எவர் தனக்காக மக்கள் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என விரும்புகிறாரோ அவர் தனது தங்குமிடத்தை நரகத்தில் ஆக்கிக் கொள்ளட்டும்” எனக் கூற நான் செவிமடுத்துள்ளேன் எனக் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூ மிஜ்லஸ் (ரஹ்)

நூல்: அபூதாவுத் 5229


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.