அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, February 27, 2016

நபி(ஸல்) அவர்களுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதாக சொல்லும் ஹதீஸ் குர்ஆனுக்கு முரண்படுகிறதா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.