அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, February 12, 2016

ஜும்ஆ குத்பாவை மிம்பரில் நின்று கொண்டு தமிழில் உரையாற்றலாமா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.