அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, February 15, 2016

இறை வாக்குறுதியின் வல்லமை புரிகிறதா?

     தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம்-74

 
    எழுதப்பட்ட ஏடுகளைச் சுருட்டுவதைப் போல் வானத்தை நாம் சுருட்டிவிடும் அந்நாளை (நபியே! நினைவூட்டுவீராக!); முதலில் படைப்புகளைப் படைத்தது போன்றே, (அந்நாளில்) அதனை மீட்டுவோம்; இது நம் மீது வாக்குறுதியாகும்; நிச்சயமக நாம் இதனை செய்வோம்.

(அல்குர்ஆன் : 21:104)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.