அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, February 28, 2016

ஸஹீஹான ஹதீஸ்களை மறுப்பது "மாபெரும் வழிகேடு"

உரை: முஃப்தி உமர் ஷரீப் காஸிமி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.