அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, February 22, 2016

தொழுகையை விடுபவர்களே!!

உரை: மௌலவி அப்துல் பாஸித் புஹாரி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.