அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, February 23, 2016

மழை பொழியும் போதுاَللّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

அல்லாஹும்ம ஸய்யிபன் நாஃபிஅன்

பொருள் : இறைவா! பயனுள்ள மழையாக இதை ஆக்கு!

ஆதாரம்: புகாரி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.