அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, February 23, 2016

பெண்கள் மாதவிடாய் காலத்தில் தொழும் பள்ளிக்கு செல்லலாமா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.