அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, February 06, 2016

இறந்தவர்களுக்காக கத்தம் பாத்திஹா ஓதி சாப்பாடு கொடுக்கலாமா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.