அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, February 19, 2016

ஜும்ஆ தொழுகைக்கு முன் சுன்னத் உண்டா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.