அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, February 27, 2016

துஆ ஏற்கப்படும் சிறந்த வேளை -05

    தினம் ஒரு ஹதீஸ்- 86


“சுபிட்சமும் உயர்வும் உடைய நம் இறைவன் ஒவ்வோர் (இரவையும் மூன்றாகப் பிரித்து,) இரவின் மூன்றாவது பகுதியான இரவின் கடைசி வேளையில், கீழ் வானிற்கு இறங்கி, “என்னிடம் யாரேனும் பிரார்த்தித்தால் அவரது பிரார்த்தனையை நான் அங்கீகரிக்கிறேன். என்னிடம் யாரேனும் கேட்டால் அவருக்கு நான் கொடுக்கிறேன். என்னிடம் யாரேனும் பாவமன்னிப்புக் கோரினால் அவரை நான் மன்னிக்கிறேன் என்று கூறுகிறான்” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா (ரலி)

நூல்: புகாரி 6321


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.