அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, January 24, 2016

லஞ்சம் தவிர்ப்பீர்…

          தினம் ஒரு ஹதீஸ்-52


“லஞ்சம் கொடுப்பவன் மீதும் லஞ்சம் வாங்குபவன் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டாகட்டுமாக!” என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ரலி)

நூல்: இப்னுமாஜா 2313

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.