அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, January 24, 2016

இகாமத் சொல்லும் முறை ஒற்றைப்படையா? அல்லது இரட்டைப்படையா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.