அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, December 29, 2015

அடக்கத்தலங்கள் பூசப்படுவதோ, அதன் மீது கட்டடம் எழுப்பப்படுவதோ கூடாது…

தினம் ஒரு ஹதீஸ்-26

“கப்றுகள் காரையால் (சுண்ணாம்புக் கலவையால்) பூசப்படுவதையும், அதன் மீது உட்காருவதையும், அதன் மீது கட்டடம் எழுப்பப்படுவதையும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தடை செய்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி)

நூல்: முஸ்லிம் 1765

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.